Εγγραφή Μελών

 

Απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά

4 φωτογραφίες

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τυπου Α'

 

Παρακαλούμε κανετε κλικ για κατέβασμα της ανάλογης αίτησης.

                                                                    

Share

Additional information

05144471
Επισκέπτες on-line 18