ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 12η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 12η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :    1 (2 F-16)
 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :    1 CN-235 

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :    3
 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :     2
 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :     2

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :     1 (από τον σχηματισμό)
 
ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :    - 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ               :    ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ


Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΕΘΑ
Share

Additional information

04745712
Επισκέπτες on-line 58