ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

 
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (2 F-16)
 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4
 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -
 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 3

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : -
 
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Share

Additional information

05063778
Επισκέπτες on-line 18