Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Α/ΓΕΣ, σε Ανώτατους και Ανώτερους Αξκούς του ΣΞ

Written by  Ιουν 06, 2019
 
Τροποποίηση απόφασης Φ.010/2/487775/ Σ.369/11 Αυγ. 2017/ΓΕΣ/Δ1/3β του Αρχηγού ΓΕΣ «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Α/ΓΕΣ, σε Ανώτατους και Ανώτερους Αξκούς του ΣΞ, από αυτές που του παρέχονται από την Κείμενη Νομοθεσία, από τις
ανατεθείσες σ' αυτόν από τον ΥΕΘΑ και τους ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ» (Β΄ 3265).
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 26, του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία ΥΕΘΑ, Διοίκηση και Έλεγχος των ΕΔ και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 35).
2. Την Φ.010/2/487775/Σ.369/11 Αυγ. 2017/ΓΕΣ/Δ1/3Β απόφαση του Αρχηγού ΓΕΣ «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Α/ΓΕΣ, σε Ανώτατους και Ανώτερους Αξκούς του ΣΞ, από αυτές που του παρέχονται από την κείμενη νομοθεσία, από τις ανατεθείσες σ’ αυτόν από τον ΥΕΘΑ και τους ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ» (Β΄ 3265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Φ.010/6/875260/Σ.45 /25 Ιαν. 2018/ΓΕΣ/Δ1/3β (Β΄ 441) και Φ.010/1/763436/Σ.50/ 7 Φεβ. 2019/ΓΕΣ/Δ1/3β (Β΄ 564) αποφάσεις του Αρχηγού ΓΕΣ,
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του Παραρτήματος «Α» της απόφασης Φ.010/2/487775/Σ.369/11 Αυγ. 2017/ ΓΕΣ/Δ1/3β του Α/ΓΕΣ (Β΄ 3265)
1. Τροποποιούνται οι αρμοδιότητες με αύξοντα αριθμό 36, 97, 100, 101, 103, 171, 204, 205, 237, 300, 356, 459, 569, 676 του Παραρτήματος «Α» της Φ.010/2/ 487775/ Σ.369/11 Αυγ. 2017/ΓΕΣ/Δ1/3β απόφασης του Α/ΓΕΣ (Β΄ 3265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kranos

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments

Calender

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31